Inschrijvingsformulier

Persoonlijke gegevens

Voornaam:
Familienaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon of gsm:
E-mail:
Geslacht:
Man Vrouw
Paspoort- of identiteitskaartnr.:
Geldig t.e.m.:

Reisgegevens

Reisnaam:
Aantal reisgenoten:
Startdatum reis:
Einddatum reis:
Vegetarisch:
Ja Nee
Andere bijzonderheden:

Reisvoorwaarden

Ik heb de reisvoorwaarden onderaan deze pagina gelezen en ga akkoord

Reisvoorwaarden

 1. Je kan je inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. Vervolgens moet een aanbetalingsbedrag, en wel 25% van de totale reissom, overgeschreven worden naar:
  Tolba Eid Suliman
  rekeningnummer 435 320 0000 3439
  paswoord/code: BMISEGCX 140
  adres: Serabit El Khadim
  post office Abu Zenima
  South Sinai
  De inschrijving is definitief zodra het inschrijvingsformulier en de aanbetalingsom ontvangen is.
 2. Na de inschrijving en ontvangst van de aanbetaling ontvang je een persoonlijke bevestiging.
 3. Uiterlijk 4 weken voor vertrek dient nogmaals 25% van de totale reissom overgeschreven te zijn op het eerdergenoemde bankrekeningnummer.
 4. Bij inschrijving tot 4 weken voor vertrek en korter dient 50% van de totale reissom in één keer bij boeking overgemaakt te worden.
 5. De rest van het bedrag (50% van de totale reissom)betaal je bij aankomst aan Tolba Tours. Indien je dat wenst, kun je dat bedrag ook overschrijven op eerdergenoemde bankrekening uiterlijk voor de aanvang van de reis.
 6. Je dient zelf voor een reisverzekering te zorgen. Het al dan niet nemen van een annuleringsverzekering is uw vrije keuze.
 7. Het is belangrijk dat je in het bezit bent van alle vereiste geldige (reis-)documenten. Je identiteitskaart moet na vertrek uit Egypte nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 8. Je regelt zelf je vliegticket. Geef tijdig je vliegschema aan ons door, dat wil zeggen vluchtnummer en verwachte aankomsttijd, op welke luchthaven en in welke terminal, zodat je opgehaald kan worden.
 9. De reissom omvat enkel de overnachtingen tussen de desbetreffende reisdata van de gekozen reis. Bij eerdere aankomst of langer verblijf betaal je zelf voor de extra overnachtingen.
 10. Annulering van het vliegticket is in alle gevallen voor de rekening van de deelnemer.
 11. Tolba Tours gaat ervan uit dat iedere deelnemer in goede gezondheid is bij de aanvang van de tocht.
 12. Als je de reis moet annuleren, ben je de volgende kosten verschuldigd:
  - annuleren tot 4 weken voor vertrek:inschrijvingsbedrag =25% van de totale reissom (bij annulering is dus altijd minimaal het aanbetalingsbedrag verschuldigd tot 4 weken voor vertrek)
  - annuleren vanaf 4 weken voor vertrek tot en met de dag van vertrek=50% van de totale reissom
  Het is uw vrij keuze om al dan niet een annulatieverzekering te nemen.
 13. In geval van een acute medische situatie tijdens de tocht zal Tolba Tours uiteraard trachten de deelnemer zo spoedig mogelijk te laten vervoeren naar medische hulp. Tolba Tours is echter op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk in het geval van acute medische situaties tijdens de tocht, gezien de aard van de reis.
 14. Tolba Tours gaat ervan uit dat eventueel bekend zijnde ziektes en/of medicaties bij de deelnemer gecheckt zijn bij zowel de behandelend arts van de deelnemer als bij Tolba Tours of hij/zij geschikt is om een dergelijke tocht te doen.
 15. Eventuele bekend zijnde ziektes bij de deelnemer mogen geen belemmering zijn voor de gehele groep tijdens de tocht.
 16. Als een deelnemer vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor de rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met Tolba tours.
 17. Tolba Tours is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadeging of diefstal op accommodaties, tijdens transfers en tijdens de tochten aan en van bagage van deelnemers.
 18. Tolba Tours is niet aansprakelijk voor schade en /of letsel als gevolg van overmachtsituaties, zoals natuurrampen, stakingen, politieke onrust, oorlogen e.d.
 19. Indien Tolba Tours aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom minus de gemaakte kosten.
 20. Eveneens is de aansprakelijkheid van Tolbatours voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of door letsel van de reiziger, in alle gevallen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
 21. Tolba Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekering dekking bieden.
 22. Tolba Tours kan veel regelen, maar niet alles. Sommige diensten worden uitgevoerd door derden in samenwerking met Tolbatours en ondanks zorgvuldigheid kan er altijd wat mis gaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden en bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is daarom van belang gezien bovenstaande en gezien de aard van de reis, dat de deelnemer met de juiste verwachtingen en instelling op reis gaat.